Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF levererar enheter för vibrationsmätning till OKG, kärnkraftverket i Oskarshamn

2015 maj 05, 10:00 CEST

Göteborg 2015-05-05: SKF har levererat handhållna dataanalysenheter för vibrationsövervakning SKF Microlog till OKG, kärnkraftverket i Oskarshamn. SKF Microlog används av underhållspersonal vid rondering i syfte att hämta upp och analysera tillståndsdata från olika maskinelement i maskinparken. Signaler överförs därefter online till analysprogramvaran SKF Aptitude Observer som i sin tur omvandlar data till överskådliga diagnoser.

Microlog innehåller en rad förinstallerade moduler med patenterad teknologi för till exempel stöttest som avgör maskinens naturliga frekvenser, inspelningsmodul för mätning av maskiner med varierande driftsparametrar, mätning av balansnivåer och analysfunktion som identifierar eventuella resonansproblem.

Tillförlitlig mätdata är en grundförutsättning för att ta beslut om relevanta underhållsåtgärder och SKF driver en omfattande produktutveckling inom området. Både vad gäller hårdvara för mätning och insamling av vibrationsdata, samt utveckling av mjukvara för analys och systematisering av mätdata.

De individuellt anpassade koncepten för ett effektivt underhåll som SKF erbjuder, syftar till att öka prestandan, minska energianvändningen och sänka totalkostnaden i produktionsanläggningen.

-      Med utgångspunkt i Oskarshamnsverkets höga krav på säkerhet och tillförlitlighet anläggningen så föll valet på SKF som har en lång erfarenhet av vibrationsmätning. Dessutom är service och support geografiskt nära vilket vi uppskattar, säger Kent Andersson specialist underhåll på kärnkraftverket i Oskarshamn.

Ladda ner presspaket

Release (18.6 KB)

SKF logo