Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF-kontor uppnår högsta möjliga miljöklassificering

2015 november 03, 08:30 CET

Göteborg, 3 november 2015: SKFs kontor i Pune i Indien har uppnått det högsta möjliga platina-betyget vid en LEED-klassificering (Leadership in Energy and Environmental Design), av indiska Green Building Council.

Byggnadens belysning och materialet i klimatskalet har utformats med fokus på energi- och vatteneffektivitet, och det bidrar till att man överträffar LEEDs grundnivå för byggnadsstandarder med cirka 60 procent. Totalt 65 procent av byggnadens elektricitet kommer från solpaneler på taket, och under kontorstid är byggnaden energineutral eftersom hela elbehovet täcks av solenergi.

Rob Jenkinson, Director, Corporate Sustainability, säger: ”Sedan 2010 har vi byggt och certifierat totalt tretton anläggningar i fyra världsdelar enligt LEED-standarden. Det här är det fjärde LEED-certifikatet i Indien och ytterligare ett exempel på de åtgärder vi vidtar på SKF för att minska miljöpåverkan och driftskostnaderna över tid.”

SKF har sedan länge fokuserat på hållbarhet, enligt BeyondZero-strategin. LEED-certifiering är bara ett exempel på de många åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan.  Ytterligare ett exempel är koncernens fokus på lösningar för att spara energi och minska användningen av fossila bränslen i den egna tillverknings-, logistik- och inköpsverksamheten.  SKFs absoluta energianvändning har minskat med 15 procent sedan 2006, en period då koncernens försäljning har ökat med 30 procent.

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (547 KB)

SKF logo