Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF magnetlager installeras i världens första undervattenssystem för gaskompression

2015 november 10, 13:00 CET

SKF levererar lager till det första undervattenssystemet för gaskompression i Statoils gasfält Åsgard

Göteborg, 10 november 2015: SKF har levererat magnetlager för användning i världens första undervattenssystem för gaskompression, i gasfältet Åsgard, utanför norska kusten. SKF har varit inblandad i utvecklingen av projektet i fem år och har samarbetat med MAN Diesel & Turbo, tillverkaren av de eldrivna centrifugalkompressorerna som ingår i systemet.  

Vanligtvis pumpas gas upp från havsbotten till ytan där den sedan komprimeras på plattformar. På Åsgard-fältet är kompressionskamrarna placerade på havsbotten, nära borrhålen, för att maximera gasutvinningen och därigenom förlänga gasfältets livstid. 

Ole Kristian Joedahl, Sales and Marketing Director, Industrial Market, säger: ”Våra magnetlager spelade en nyckelroll när det autonoma undervattenssystemet för gaskompression utvecklades, vilket är ett stort framsteg inom olje- och gasindustrin. Magnetlager förenklar systemarkitekturen genom att avlägsna behovet av smörjning, tätningar och växellådor. Dessutom är magnetlager friktionsfria, vilket tillåter högre varvtal. Det leder i sin tur till mindre kompressormoduler och i slutändan till en lättare infrastruktur för anläggningar och därmed en minskad miljöpåverkan.”

Förutom magnetlager levererar SKF även ett fjärrstyrnings- och övervakningssystem som underlättar planering av underhållsarbetet.

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (3.1 MB)

SKF logo