Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lanserar innovativ skimmerutrustning för oljetankar

 • Nyhetsartikel

  2016 mars 07, 10:00 CET

  SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

  Göteborg, 7 mars 2016: SKF har lanserat en ny mekanisk enhet för att snabbt och enkelt separera olja och vatten i tankar i marin- och offshoretillämpningar.

  Oljeslam är en term som normalt används för att beskriva spilloljan som i huvudsak kommer från reningen av eldnings- och smörjoljor för att se till att fartygets maskiner fungerar som de ska. Under processen blandar sig det separerade vattnet från reningsprocessen med spilloljan i slamtanken.

  SKF Turbulo Sludge Buoy har utvecklats för att eliminera behovet av mödosam och tidskrävande manuell dränering eftersom den flyter inne i tankarna ombord och ger konstant, bekymmersfri och effektiv separering.

  När den används rinner oljan i tanken in i Turbulo Sludge Buoys nedre avdelning med ett maximalt flöde på 6 m³ i timmen. Därefter pumpas den antingen ut eller rinner med hjälp av gravitationen beroende på om dräneringen sitter under eller ovanför vattenytan. Separeringen vid källan förbättrar miljöprestanda enligt ISO 14001.

  Vattnet som blir kvar i tanken är mycket renare och lättare att behandla i länsvattenseparatorn, förbättrar dess effektivitet och sänker kostnaderna. Samtidigt är innehållet av fritt vatten i de separerade oljorna mycket lågt, normalt mindre än fem procent. Det innebär att den inte behöver behandlas mer och kan avfallshanteras antingen i en förbränningsanläggning ombord eller i land.

  Produkten är tillförlitlig och det går snabbt och enkelt för besättningen på alla typer av fartyg att installera den i befintliga tankar när de öppnas för rutininspektion och rengöring. Dessutom är Turbulo Sludge Buoy i princip en lösning av typen ˮmontera och glömˮ. Den kräver inget underhåll, och eftersom den är helt mekanisk behöver den ingen elektricitet för att fungera. Lösningen är en engångsinvestering eftersom inga förbrukningsartiklar eller reservdelar behövs under hela systemets livslängd. Återbetalningstiden är mycket kort, normalt mindre än ett år.

  Systemet går att använda vid högre temperaturer på upp till 90 °C och finns i två storlekar – Turbulo Sludge Buoy och Turbulo Sludge Buoy Mini – som kan specificeras beroende på tillgängligt utrymme i tanken.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta: Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
  Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

  ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (337 KB)

SKF logo