Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF halvårsrapport 2016

2016 juli 21, 08:00 CEST

Göteborg, 21 juli 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Försäljningen andra kvartalet uppgick till 18,4 miljarder. Den organiska försäljningen utvecklades enligt våra förväntningar, 4% högre än förra kvartalet och 4% lägre än andra kvartalet föregående år.

Trots att de olika marknaderna är fortsatt utmanande ser vi resultaten från våra kostnadsbesparingar, och vinstökningsprogrammet inom Automotive, vilka utvecklades enligt plan. Detta bidrog till en rörelsemarginal på 11% exklusive engångs­kostnader. Ett kassaflöde på hela 1,2 miljarder kronor (exklusive avyttringar och förvärv) genererades, vilket var cirka 500 Mkr högre än förra året. Denna återhämtning är ett tecken på att vi är på rätt spår i vårt arbete att forma SKF till ett mer resurs­snålt, kundfokuserat och konkurrenskraftigt företag.

Konsolideringen av tre fabriker i Nordamerika tillkännagavs den 9 juni, inklusive en investering på 150 Mkr i uppgraderingar av tillverkningsprocesser. Detta är den senaste investeringen i vårt pågående program för att göra produktionen mer flexibel, konkurrenskraftig och bättre lämpad att betjäna våra kunder.

Avyttringarna av Kaydon velocity control-och fly-by-wire-verksamheterna slutfördes den 30 juni. Dessa affärer genere­rade 3 125 Mkr, vilket bidrog positivt till kassaflödet i kvartalet. Effekten på periodens resultat var -380 Mkr, vilket i huvudsak hänför sig till skatter som vi ska betala under kommande kvartal. Sammanlagt har mer än 4 miljarder kronor inbringats genom att avyttra verksamheter som ligger utanför vår kärnverksamhet under de senaste 12 månaderna.

Framledes ser vi tecken på en marknadsstabilisering. När vi nu går in i tredje kvartalet 2016, förväntas efterfrågan på SKFs produkter och tjänster att vara relativt oförändrad jämfört med samma period föregående år. Sekventiellt sett förväntas efter­frågan bli svagare, vilket överensstämmer med normalt säsongsmönster.”

Nyckeltal, MkrKv2 2016Kv2 2015Halvår 2016Halvår 2015
Försäljning 18 37019 96136 09039 415
Rörelseresultat exkl. engångsposter 2 0202 5773 9924 953
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %11,012,911,112,6
Engångsposter i rörelseresultatet-145-194-242-849
Rörelseresultat1 8752 3833 7504 104
Rörelsemarginal, %10,211,910,410,4
Resultat före skatt exkl operationella och finansiella engångsposter1 8012 4353 5564 602
Resultat före skatt1 6562 2413 3143 833
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering4 2251 6544 7352 642
Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv2 2016 -4,4-0,6-3,0-8,0
Halvår 2016-5,3-0,7-2,4-8,4
Organisk försäljnings-förändring per region år-över-år, %:EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellanöstern & Afrika
Kv2 20161,8-13,1-2,1-5,91,8
Halvår 2016-0,1-12,1-2,8-7,51,4

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, samt för både Fordon och Industri. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa, relativt oförändrad i Latinamerika, något lägre i Asien och betydligt lägre i Nordamerika.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen. Efterfrågan för Industri förväntas blir något lägre och för Fordon förväntas den bli lägre. Efterfrågan för­väntas bli relativt oförändrad i Latinamerika, något lägre i Asien och Nordamerika och lägre i Europa.

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli 2016 kl. 09.00: tel. 08 5065 3936.

All information angående SKFs halvårsrapport 2016 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och enligt lagen om värdepappersmarknaden .  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Halvårsrapport 2016 (1.6 MB)

SKF logo