Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF och Rolls-Royce tecknar långsiktiga avtal värda över 1 miljard kronor

2016 juni 21, 08:30 CEST

En lång historia av samarbete fortsätter när SKF hjälper Rolls-Royce med nästa generations effektivare gasturbinmotorer med större dragkraft

Göteborg, 21 juni 2016: SKF har tecknat avtal till ett värde av mer än 1 miljard kronor med Rolls-Royce för leveranser av huvudaxellager till deras nya program för gasturbinmotorer.

SKFs huvudaxellager kommer att användas i flera av motorerna från Rolls-Royce, inklusive gasturbinmotorn Trent XWB. Trent XWB är den sjätte generationen av Trent-motorfamiljen, och den är speciellt utformad för flygplansfamiljen Airbus A350 XWB.

Rutger Barrdahl, chef för SKF Aerospace, säger: ”Vi kan erbjuda Rolls-Royce den långsiktiga kapacitet, leveranssäkerhet och åtagande att investera i produktutveckling som tillgodoser deras behov. Detta överensstämmer med våra egna ambitioner när det gäller utveckling av world-class manufacturing.”

Leveranserna för de nya motorprogrammen har påbörjats och förväntas komma upp i full takt 2018.

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (7.5 MB)

SKF logo