Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF har informerats om inledande av domstolsprocess med anledning av uppgörelse med EU-kommissionen

2016 mars 09, 17:45 CET

Göteborg, 9 mars 2016: SKF har informerats om inledande av en domstolsprocess med krav på skadestånd från Peugeot S.A. och flera koncernbolag (PSA) mot lagertillverkare, inklusive AB SKF, vilka var del av uppgörelsen med EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska konkurrenslagen.

PSA har inlett en domstolsprocess vid Competition Appeal Tribunal i Storbritannien. SKF har för närvarande inte erhållit detaljerad information om storleken på det begärda skadeståndet eller tidplanen för processen som inletts vid tribunalen.

Storleken på ett eventuellt skadestånd, för det fall att SKF skulle finnas vara ansvarigt, går inte att fastställa i nuläget.

EU-kommissionens beslut i mars 2014 omfattade överträdelser av europeiska konkurrenslagen avseende försäljning av lager till biltillverkare i Europa. SKF var en av sex lagertillverkare involverade i utredningen.

Enligt beslutet om uppgörelse finns det inget som tyder på att SKFs högsta ledning hade någon inblandning i, eller kännedom om, överträdelsen i fråga. SKF är övertygad om att aktiviteterna som EU-kommissionens beslut avser inte har orsakat SKFs affärspartners någon skada.

Aktiebolaget SKF
      (publ)
 

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl 17:45.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release in pdf (42.8 KB)

SKF logo