Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2017

2016 september 16, 09:00 CEST

Göteborg, 16 september, 2016: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 31 mars 2016 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2017.

Representanter:
Marcus Wallenberg, FAM
Ramsay Brufer, Alecta
Anders Algotsson, AFA Försäkring
Anders Jonsson, Skandia

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 29 mars 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2018 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2017, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:
chairman@skf.com

eller till någon av representanterna på någon av följande e-mailadresser:
marcus.wallenberg@seb.se
ramsay.brufer@alecta.com
anders.algotsson@afaforsakring.se
anders.jonsson@skandia.se

Aktiebolaget SKF
(publ)
 
 
För ytterligare information:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31 337 2104; +46 705 472 104; patrik.stenberg@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (43.6 KB)

SKF logo