Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Summering av SKFs kapitalmarknadsdag 2017

2017 april 06, 18:00 CEST

SKFs kapitalmarknadsdag ägde rum idag i Göteborg. Fokus låg på tre huvudsakliga områden: en uppdatering av koncernens strategi, tillverkning och digitalisering.

SKFs vd och koncernchef, Alrik Danielson diskuterade genomförandet av strategin som även presenterades under Kapitalmarknadsdagen 2015. Han adresserade främst tre områden: connectivity, ny produktionsteknik och utvecklingen mot elfordon.

Christian Johansson, CFO, presenterade koncernens finansiella resultat för 2016, samt gav en uppdatering om implementeringen av SKFs nya ERP-system, Unite.

Luc Graux, President, Bearing Operations, presenterade genomförandet av tillverkning i världsklass inom SKF, med särskilt fokus på investeringar i att använda automatisering för att förbättra flexibiliteten. Som ett exempel på denna nya produktionsteknik, fick deltagarna en rundtur i den nya, fullt automatiserade fabriken för tillverkning av sfäriska rullager i Göteborg.

Victoria Van Camp, President, Innovation and Business Development, presenterade koncernens verksamhet inom innovation och connectivity. Hon betonade befintliga och nya affärsmöjligheter inom applikationsspecifika produkter och tjänster som förbättrar prestandan för kundernas roterande utrustning.

Bernd Stephan, President, Automotive and Aerospace, gav en uppdatering av planen för att förbättra det finansiella resultatet inom fordonsdelen och gav en uppdatering om utvecklingen inom fordons- och flygindustrin

Dagen websändes och kommer även att finnas tillgänglig på SKFs hemsida under Investor Relations. www.skf.com/investors.

Aktiebolaget SKF
(publ)
 

För ytterligare information:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com
 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (10.6 KB)

SKF logo