Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs helårsrapport publiceras den 2 februari 2017

2017 januari 20, 12:00 CET

Göteborg, 20 januari 2017

SKF-koncernens helårsrapport publiceras den 2 februari 2017 och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telfonkonferens. Telfonkonferensen (på engelska) börjar kl. 14.00.

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar, på telefonnummer 08-5352 6408. Uppge att du vill delta i SKFs telefonkonferens.

Observera att koncernens helårsrapport kommer att publiceras runt kl. 13.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

MEDIA: För att i förväg boka intervju med Alrik Danielson och Christian Johansson efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg: theo.kjellberg@skf.com / 0725-77 65 76.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (9.5 KB)

SKF logo