Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Halvårsrapport 2017

2017 juli 21, 08:00 CEST

Göteborg, 21 juli 2017

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Under andra kvartalet hade vi en stark organisk tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal. Försäljningsutvecklingen var positiv i samtliga regioner, till följd av ökad aktivitet och fler investeringar inom industrin.

Försäljningen uppgick till 20,2 miljarder kronor, vilket innebar en organisk ökning med 7,5 procent jämfört med andra kvartalet föregående år, med tvåsiffrig tillväxt i Nordamerika och Asien med 10% respektive 12%.

Förbättrade försäljningsvolymer och högre kapacitetsutnyttjande i fabrikerna bidrog till ett justerat rörelseresultat på 2 436 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 416 miljoner jämfört med föregående år och en justerad rörelsemarginal på 12%.

Fordonsverksamheten utvecklades stabilt med ett förbättrat operativt resultat, vilket ledde till en justerad rörelsemarginal på 8,1%. Industriverksamheten genererade en justerad rörelsemarginal på 13,8%.

Vårt underliggande kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till 2,3 miljoner kronor under kvartalet. Vi fortsatte att fokusera på vår kärnverksamhet genom att i juni slutföra avyttringen av Reelcraft vilket påverkade kassaflödet positivt med 892 miljoner

kronor. Sammanlagt har dessa avyttringar gett 5 miljarder i intäkter under de senaste två åren.

För ett par veckor sedan invigdes Sven Wingquist Test Center för stora lager i Schweinfurt, Tyskland. Centret är det första i världen som under dynamiska belastningsförhållanden kan testa lager på upp till 6 meter i diameter och dessutom simulera faktiska driftförhållanden vilket resulterar i en snabbare och mer tillförlitlig utvecklingsprocess för kunden. Detta är bara ett exempel på hur vi för våra viktiga industrier investerar i utveckling av program­ och maskinvara i linje med våra två värdeerbjudanden: Produkter och Prestanda inom roterande utrustning.

När vi nu går in i andra halvåret förväntar vi oss en fortsatt bred aktivitet och tillväxt inom industrin. Efterfrågan på våra produkter och tjänster för tredje kvartalet 2017 förväntas därför att vara högre jämfört med samma period föregående år.”

Nyckeltal, MkrKv2 2017Kv2 2016H1 2017H1 2016
Försäljning*20 22918 31939 83035 995
Justerat rörelseresultat** 2 4362 0204 7933 992
Justerad rörelsemarginal**, %12,011,012,011,1
Jämförelsestörande poster** -121-145-183-242
Rörelseresultat 2 3151 8754 6103 750
Rörelsemarginal, %11,410,211,610,4
Justerat resultat före skatt**2 1781 8014 3653 556
Resultat före skatt2 0571 6564 1823 314
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 2 3044 2252 3684 735

* Från och med 1 januari, 2017 klassificeras kassarabatter som en reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats om.
** Se sidan 17 i SKFs halvårsrapport 2017 för definitioner.


Försäljningsförändring år-över-år, %OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv2 20177,5-2,04,910,4
H1 20177,7-2,05,010,7


Organisk försäljningsförändring
per region år-över-år, %
EuropaNord-
amerika
Latin-
amerika
AsienMellanöstern
och Afrika
Kv2 20173,110,09,911,713,3
H1 20174,18,910,612,211,5


Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2017

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för koncernen, både för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, Nordamerika och Asien och betydligt högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen och Industri och något lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli avsevärt lägre i Europa och relativt oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika.

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli 2017 kl. 09.00: tel. 08 5033 6539.

All information angående SKFs Halvårsrapport 2017 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 589 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Halvårsrapport 2017 (1.9 MB)

SKF logo