Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF konsoliderar organisationsstruktur och koncernledning

2017 mars 13, 09:00 CET

Göteborg, 13 mars 2017:

SKF annonserar följande förändringar, ämnade att konsolidera bolagets struktur och koncernledning. Förändringarna kommer även förenkla SKFs teknikutvecklingsorganisation och främja fortsatt fokus på kunddriven innovation.

Group Technology-funktionen kombineras med Business and Product Development-funktionen. Victoria Van Camp, tidigare President, Business and Product Development, leder den nya, sammanslagna organisationen.

Bernd Stephan, tidigare Senior Vice President, Group Technology, utses till President, Automotive and Aerospace.

Stéphane Le Mounier, tidigare President, Automotive and Aerospace, utses till rådgivare till Alrik Danielson, SKFs koncernchef och vd. Stéphane kommer inte längre vara en del av SKFs koncernledning.

Alrik Danielson säger: ”Dessa förändringar kommer att accelerera vår fokus på innovation och kommersialisering av nya teknologier. Jag till tacka Stéphane för hans hårda arbete, som bidragit till den operativa förbättringen inom Automotive and Aerospace.”

Alla förändringar görs med omedelbar verkar.

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (9.8 KB)

SKF logo