Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF konsoliderar tillverkning av industriella tätningar i Nordamerika

2017 oktober 24, 16:30 CEST

Göteborg, 24 oktober 2017: SKF avser att konsolidera tillverkningen av industriella tätningar i Nordamerika.  Som följd avser SKF stänga tillverkningsenheten i Seneca, Kansas. Tillverkning konsolideras till andra fabriker, inklusive utvecklings- och tillverkningsenheten i Salt Lake City, Utah, där investeringar görs i kapacitetsutökningar och kompetensutveckling.

Konsolideringen är en del av SKFs ambition att skapa mer värde för kunder genom att integrera tillverkning och teknisk utveckling av tätningar på regional nivå.

Kapacitetsförflyttningen och nedläggningen av Seneca sker under kommande 18 månader och påverkar ca 170 medarbetare.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (12.6 KB)

SKF logo