Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF slutför tidigare annonserad avyttring av L&AT-verksamhet, resulterar i en nettovinst om 1,2 miljarder kronor

2018 december 03, 13:30 CET

Tidigare annonserad avyttring resulterar i en nettovinst om 1,2 miljarder kronor. Orelaterat till avyttringen annonseras att kostnader för nedskrivningar och kundförlikningar om cirka 300 miljoner kronor har en negativ effekt på rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018.

Göteborg, 3 December 2018: SKF har slutfört avyttringen av sin L&AT-verksamhet (”linear and actuation technology”) till Triton.

Den totala köpeskillingen är 2,75 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis. Avyttringen har en positiv effekt på rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 om 1,2 miljarder kronor.

Christian Johansson, Senior Vice President och CFO, säger: “Arbetet att fokusera på vår kärnverksamhet kring den roterande axeln har genererat ca sju miljarder kronor under de senaste tre åren. Detta har vi använt för att stärka balansräkningen och utöka våra investeringar inom tillverkning och FoU. Nu har vi en starkare finansiell position att bygga på.”

Orelaterat till avyttringen annonseras att kostnader för nedskrivningar och kundförlikningar om cirka 300 miljoner kronor har en negativ effekt på rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format ()

SKF logo