Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF konsoliderar tillverkning i Kina; investerar i ny fabrik

2018 november 22, 08:30 CET

Göteborg, 22 november 2018: SKF investerar ca 200 miljoner kronor för att förbättra sin konkurrenskraft inom koniska rullager (TRB) i Kina. Investeringen innebär att en ny fabrik etableras i Changshan, där produktion flyttas från tre av koncernens existerande TRB-fabriker i Ningbo, Shanghai och Changshan. Som en följd av konsolideringen stängs dessa tre fabriker.

Patrick Tong, President, Industrial Sales Asia, säger: “Marknaden för koniska rullager i Kina och Asien är fortsatt stark, särskilt inom industriella växellådor. Investeringen i Changshan innebär att vi på ett effektivt sätt för samman den kompetens som SKF, GBC och PEER besitter.”

Den nya fabriken i Changshan förväntas vara färdigställd under första kvartalet, 2019.

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf ()

SKF logo