Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Försäljningen av industritätningar ökar i Sverige

2018 oktober 30, 07:07 CET

Försäljningen av tätningar till industrin fortsätter öka. Det visar SKFs siffror för tätningar som ökat markant i år jämfört med samma period förra året.

     Självklart påverkar den generella uppgången inom industrin men också att vi vinner nya affärer hos både existerande som nya kunder. Försäljningsökningen gäller både inom den traditionella industrin som fordonsindustri, säger Rickard Gundmalm på SKF i Sverige. 

2018-10-30: Tätningen har en viktig funktion att behålla smörjmedlet och samtidigt stänga ute smuts från att komma in i lagret. En felaktig tätning kan orsaka onödiga driftstopp, i värsta fall haveri, som driver onödiga kostnader i produktionen eller hos slutanvändare.

SKF har konsoliderat sin svenska tillverkning, utveckling, inköp och lagerhållning av industritätningar till Landskrona. Där erbjuds nu allt från tekniskt stöd, logistik och tillverkning med det flexibla SKF SEAL JET konceptet, som innebär att tillverkning och leverans av tätningar kan ske i både stora och små volymer

-       Vi ser en stor potential på marknaden. Allt fler företag ser värdet i att välja rätt tätning för att undvika driftstopp. Vi upplever dessutom att tillväxten för tätningar är större än den generella tillväxttakten som råder inom industrin just nu, säger Rickard Gundmalm.

SKF Sverige är ett dotterbolag inom SKF koncernen som tillverkar Sfäriska rullager, CARB, Högtemperaturlager, Lagerhus, Smörjsystem, Tätningar, Ställdon, Maskinövervakningssystem och Keramiskt pulver. SKF Sverige har verksamhet i Göteborg, Hofors, Katrineholm, Kiruna, Landskrona, Limmared, Linköping, Ljungaverk, Luleå, Stockholm (Spånga) och Örnsköldsvik. Företaget är certifierat enligt ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick
till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.
www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release ()

SKF logo