Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2018 september 28, 17:25 CEST

Göteborg, 28 september 2018: Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande.

Per den 28 september uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 33 355 803 aktier av serie A och 421 995 265 aktier av serie B.

Antalet röster uppgår till 75 555 330. AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
     (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018 klockan 17:25.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format ()

SKF logo