Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF publicerar årsredovisning för 2018

2019 mars 06, 13:00 CET

Göteborg, 6 mars 2019:AB SKF har publicerat sin årsredovisning för 2018. Redovisningen fokuserar på hur SKF skapar värde för aktieägare på ett hållbart sätt.

Alrik Danielson, VD och koncernchef, säger: ”2018 har varit ett fantastiskt och rekordstarkt år för SKF. Vi har gjort framsteg i utvecklandet av våra värdeerbjudanden kring den roterande axeln, samt fortsatt modernisera våra fabriker och investera i forskning och utveckling. Vårt finansiella resultat har varit rekordstarkt: 7,1% organisk tillväxt och 12,9% rörelsemarginal. Vi uppnår just nu fyra av våra fem finansiella mål.”

”Vi har också gjort framsteg i att nå våra klimatmål. Under året har vi minskat CO2-utsläppen per ton sålda lager med 24%, jämfört med 2015. Målet är en minskning med 40% år 2025. Minskningen under året är ett resultat av större andel inköpt förnybar energi samt energieffektiviseringar i våra fabriker.”  

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.skf.com/se/investors .

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Årsredovisning 2018 ()

SKF logo