Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF bekräftar stängning av fabrik i Stonehouse

2019 maj 17, 10:30 CEST

Göteborg, 17 maj 2019: Den konsultationsprocess med lokala arbetstagarrepresentanter som påbörjades i december 2018 har resulterat i att SKF-koncernens förslag att stänga fabriken i Stonehouse, Storbritannien, fastställs. Stängningen är en del av en konsolidering av koncernens Aerospace-tillverkning i Europa.

Fabriken i Stonehouse har ca 185 medarbetare och kommer, som tidigare annonserats, att stängas 31 december 2021.

Bernd Stephan, President, Automotive and Aerospace, säger: ”Parterna har arbetet tillsammans för att säkerställa att alla berörda medarbetare erbjuds den hjälp som krävs för att förbereda sig för framtiden.”

Aktiebolaget SKF
      (publ)


Tidigare pressmeddelande
6 december 2018: ”SKF konsoliderar Aerospace-tillverkning i Europa, avser att stänga fabrik i Stonehouse” [länk]

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

fullständig release som pdf (10.0 KB)

SKF logo