Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF emitterar sin första gröna obligation

2019 november 08, 08:30 CET

Göteborg, 8 november 2019: SKF har, som ett av de första industribolagen, gett ut en grön obligation. Obligationen uppgår till 300 miljoner euro och kommer finansiera gröna projekt i enlighet med SKFs nyligen lanserade ramverk för grön finansiering.

SKFs gröna obligation har fått stor uppmärksamhet från investerare och den övertecknades fyra gånger. Intäkterna från obligationen kommer finansiera gröna investeringar som minskar koldioxidutsläpp och påverkan från SKFs egen tillverkning och logistikkedja, såväl som att stödja kunderna att minska deras utsläpp. Detta kommer göras genom kapitalinvesteringar i tillverkning, fabriker och fastigheter samt FoU relaterat till cleantech-industrier.

Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO, säger: “Vi är mycket nöjda med det stora intresse som investerare från hela Europa har visat för vår gröna obligation. Detta visar på kapitalmarknadens tilltro till SKFs finansiella styrka.”

“Att emittera en grön obligation är ytterligare ett steg i att integrera hållbarhet i vår finansieringsverksamhet. Genom den gröna obligationen diversifierar vi även vår investerarbas genom att nå ut till nya investerare samt ökar transparensen ytterligare gentemot våra intressenter.”

Värdet på den gröna obligationen uppgår till 300 miljoner euro med en löptid på tio år. Likviddagen äger rum den 15 november 2019. Obligationen har en fast ränta med en årlig kupong på 0,875%. Obligationen har inga finansiella kovenanter. Obligationen kommer att vara listad på Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) och den kommer även att visas på Luxembourg Green Exchange (LGX).

Läs mer om SKFs ramverk för grön finansiering samt detaljerad information om obligationen och villkor för utfärdandet påhttps://investors.skf.com/en/green-finance-framework.

Faktaruta: SKFs gröna obligation
Storlek: 300 miljoner euro

Löptid: 10 år
Marginal: MS+80 bps
Avkastning: 0,891%
Kupong: 0,875%
Pris: 99,848%
Listning: Luxembourg Stock Exchange (LuxSE). Den gröna obligationen kommer även att visas på Luxembourg Green Exchange (LGX).

Aktiebolaget SKF
      
(publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (29.5 KB)

SKF logo