Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF konsoliderar tillverkning av svängkranslager, stänger fabrik i Kalos, Mexiko

2019 november 26, 14:00 CET

Göteborg, 26 november 2019: SKF konsoliderar tillverkningen av svängkranslager i Nordamerika. Som ett resultat av detta stängs fabriken i Kalos, Mexiko under det fjärde kvartalet, 2019. Kunder kommer fortsättningsvis att försörjas av koncernens övriga svängkranslagerfabriker i Nordamerika, bland annat Monterrey, Mexiko.

Omstruktureringskostnader, som påverkar resultatet för det fjärde kvartalet, uppskattas till cirka 40 miljoner kronor.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (28.9 KB)

SKF logo