Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF förvärvar Blohm + Voss Industries GmbH

2013 januari 09, 13:00 CET

Stärker SKFs ställning som global leverantör av kritiska produkter och tjänster till den marina industrin.

SKF tillkännagav idag att man tecknat ett avtal att förvärva Tysklands baserade Blohm + Voss Industries (BVI), leverantör av komponenter för fartyg, från Star Capital Partners. SKF kommer att betala 80 miljoner euro för BVIs totala aktiekapital och övertar netto lån/kassa på 18 miljoner euro. Affären förutsätter nödvändiga myndighetsgodkännande. Förvärvet är i linje med SKFs strategi att ytterligare positionera sig som den främsta utvecklingspartnern av marina lösningar för full livscykelhantering.

Blohm + Voss Industries är ledande tillverkare av kritiska fartygssystem, inklusive axelkomponenter (tätningar och lager), stabilisatorer och oljefiltreringssystem samt tillhandahåller tjänster. Företaget har cirka 400 anställda och har sitt ursprung i Blohm + Voss skeppsvarv som grundades 1877. Omsättning 2011/2012 uppgick till cirka 100 miljoner euro med en rörelsemarginal på samma nivå som SKF-koncernen.

“Vi är glada över att Blohm + Voss Industries kommer att ingå i SKF-koncernen. Synergierna mellan SKFs och BVIs marina portföljer kommer att möjliggöra för SKF att vara en starkare partner när det gäller kritiska axelkomponenter till den marina industrin och leverantör av marina inbyggnader för både originaltillverkare och slutanvändare”, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

“Det känns positivt att bli del av SKF-koncernen. Kombinationen av våra teknologier, strategier och organisationer kommer att utgöra en bra grund för att göra SKF till en ännu starkare leverantör till den marina industrin”, säger Martin Johannsmann, vd för Blohm + Voss Industries.


Sammanfattning och bakgrund:
• SKF har arbetat inom den marina sektorn sedan 1940-talet och erbjuder för närvarande produkter, teknik och tjänster till den marina industrin, huvudsakligen självinställande lager och kopplingsprodukter. 
• BVIs verksamhet och kunskap stämmer mycket väl överens med SKFs marina strategi.
• Konstruktionsparametrar och produktionsprocesser liknande dem för SKFs övriga tätningar och lagerprodukter.
• Kompletterar SKFs befintliga sortiment av marina produkter och tjänster.
• Stärker SKFs tjänsteutbud och marknadsnärvaro genom dotterbolag i Shanghai, Hong Kong, Singapore, Busan, Andover och Kobe samt försäljningsagenter och servicestationer över hela världen.
• Erbjuder ett starkt kundnätverk med skeppsvarv och fartygsägare, förutom SKFs starka ställning gentemot originaltillverkare (propellertillverkare).
• Etablerar SKF som ledande leverantör av marina tätningsarrangemang och hydrodynamiska lager, som är ett betydande lagerslag inom den marina industrin.

Göteborg, 9 januari 2013

Aktiebolaget SKF
     (publ)För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.comLadda ner presspaket

SKF logo