Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs program för att öka effektivitet, reducera kostnader och stärka lönsam tillväxt

2013 januari 14, 08:30 CET

Den strategi och de långsiktiga finansiella mål som lanserades 2010 av SKF koncernen baserades på initiativ för lönsam tillväxt och kostnadsreduktion i versamheten. Baserat på dagens mer utmanande affärsklimat så har SKF koncernen beslutat att utöka och påskynda programmet med aktiviteter för kostnadsreduktion. Syftet är att sänka den årliga kostnadsbasen med 3 miljarder kronor till slutet av 2015.
Programmet består i huvudsak av:
konsolidering av tillverkningen mellan orter
förflyttning av produktion från Västeuropa till Östeuropa, Asien, Latinamerika för att betjäna dessa snabbare växande marknader med mer lokal produktion
optimering och produktivitetsförbättringar inom tillverkning och leveranskedjan
konsolidering av och effektivitetssförbättringar i administration och övriga stödfunktioner
reducering av inköpskostnader i huvudsak genom standardisering och rationalisering av leverantörsbasen.
Den totala kostnaden för programmet kommer att uppgå till ungefär 1.5 miljarder kronor för åren 2012 till 2015. Kostnaderna kommer att redovisas när projekten är slutgiltigt godkända och implementerade under perioden. Åtgärderna kommer att påverka ca 2 500 personer i huvudsak genom tidigare pensionsavgångar och andra frivilliga och överenskomna neddragningar.
"När vi lanserade våra finansiella mål under hösten 2010 identifierade vi kostnadsbesparingar som ett av huvudinitiativen och de aktiviteter vi nu har tillkännagivit och de som är på väg är del av detta. Vi kommer även fortsätta att målmedvetet driva våra aktiviteter fokuserade på lönsam tillväxt vilket bland annat märks genom de nya investeringar vi gör i snabbväxande regioner och industrier, våra ökade investeringar i forskning och utveckling och de förvärv som vi har gjort," säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.
"Efterfrågan minskade allteftersom under fjärde kvartalet och vi förväntar oss att det fortsätter på denna lägre nivå under början av innevarande år. För att spegla detta minskades tillverkningen mer än planerat vilket resulterade i att varulagren minskades med över 600 miljoner kronor," fortsätter Tom Johnstone.
I fjärde kvartalet 2012 kommer SKF att rapportera omstruktureringskostnader på 200 miljoner kronor som ett första steg i programmet och ytterligare 100 miljoner kronor för nedskrivningar av tillgångar. Den årliga besparingen från detta första steg kommer att bli 150 miljoner kronor när det är fullt genomfört under andra halvåret 2013. Omkring 550 personer kommer att beröras främst i Ukraina, Italien, Sverige och USA.

Göteborg, den 14 januari 2013

Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, Senior Vice President Group Communication,
tel: +46 31-3373260, mobil:+46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-3371994, mobil: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com
                     
 
Ladda ner presspaket

SKF logo