Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Explorer Upgrade – uppgraderat och utökat sortiment av självinställande rullager

SKF har nu höjt ribban när det gäller prestandan för hela sortimentet av självinställande rullager i utförande SKF Explorer.

Alla SKF sfäriska rullager i standardutförande, CARB toroidrullager och de flesta sfäriska axialrullager tillverkas nu enligt specifikationerna för prestandaklassen SKF Explorer. Alla har uppgraderats till en högre prestandanivå med nästa generations lagerstål från SKF. Kombinationen med det rena och homogena stålet av hög kvalitet i de ursprungliga lagren i utförande SKF Explorer och en förbättrad värmebehandling.

Fördelarna utmärker sig som mest i inbyggnader där lagren utsätts för förorenadedriftsförhållandeneller där bristfällig smörjning uppstår ochresulterar i att de uppgraderade lagren får längre servicelivslängd.


Fördelar

Dessa lagers unika design, precision och förbättrade material erbjuder bl a:
 • Ökat slitagemotstånd och längre tid från initialskada till haveri
 • Förlängd servicelivslängd vid bristfällig smörjning
 • Förlängd servicelivslängd vid förorenade driftsförhållanden
 • Ökad tillgänglighet och produktivitet
 • Reducerade ljud- och vibrationsnivåer

Användningsområden – industrier och applikationer

Självinställande rullager används vanligtvis i krävande processutrustning som tex utsätts för höga laster eller där maskinerna arbetar i en riktigt smutsig och förorenad miljö. Exempel på applikationer och industrier är:
 • Gruvdrift, mineralbearbetning och cement
 • Materialhantering
 • Stålindustrin
 • Industriväxlare
 • Förvärmare
 • Vindkraftsindustrin
 • Marinindustrin

SKF logo