Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Tätade SRB - utökat sortiment

SKF har utvecklat ett omfattande standard sortiment av tätade sfäriska rullager i ca 100 olika storlekar. De är konstruerade för att hålla smörjmedlet inne och föroreningar utanför lagret. I många inbyggnader kan våra tätade sfäriska rullager betraktas som smorda för lagrets hela livslängd. På så sätt elimineras behovet av eftersmörjning och kostnaderna för smörjmedel och underhåll minimeras.

SKF tätade sfäriska rullager tillverkas enligt standarden SKF Explorer och levereras försmorda med ett högkvalitativt lagerfett och är tätade med frikterande tätningar.Då lagren levereras tätade och smorda bli monteringen enkel, effektiv och säker utan att lagret kan förorenas.

Både de öppna och de tätade sfäriska rullagren tillverkas enligt standarden SKF Explorer som innebär påtagliga förbättringar i prestanda. SKF Explorer-prestandan har åstadkommits genom förbättringar av stålkvalitén, införande av nya värmebehandlingsmetoder för att förbättra slitagemotståndet, förbättringar av tillverkningsprocessen och dessutom förbättringar av den inre lagergeometrin.

För riktigt tuffa driftsmiljöer rekommenderar SKF trebarriärslösningen vilken bygger på ett lager med integrerade tätningar, hustätningar och att lagerhusets fylls med fett. Detta miljövänliga och kostnadseffektiva produktpaket kan utöka lagrets servicelivslängd utan komplicerade och dyra tätningsarrangemang. Effektiviteten hos SKFs trebarriärslösning ligger i enkelheten.


Fördelar

 • Avsevärt ökad servicelivslängd and driftsäkerhet
 • Tätat utförande med samma ISO dimensioner som öppna sfäriska rullager lager, vilket medför att man enkelt kan uppgradera till tätad lösning
 • Enklare och säkrare montering, lager med koniskt hål förkortar monterings- och demonteringstiden ytterligare
 • Minskat underhållsbehov, inget behov av eftersmörjning många inbyggnader
 • Minimerad fettförbrukning och belastar därför miljön mindre än öppna lager

Användningsområden – industrier och applikationer

Tills nyligen användes tätade sfäriska rullager huvudsakligen i speciella tillämpningar, exempelvis stränggjutningsanläggningar där hög bärförmåga krävs.  Det kraftigt utökade sortimentet av tätade sfäriska rullager gör det möjligt att använda dessa lager även inom många andra tillämpningsområden, exempelvis:
 • Automation och robotteknik
 • TransportörerHissar
 • Kranar
 • Metallindustrin
 • Gruvindustrin
 • Mineralhantering och cementindustrin

SKF logo