Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Extended Life Plain Bearing

Ny serie ledlager med förlängd livslängd. Miljövänliga och praktiskt taget underhållsfria

Ledlager helt i stål kräver vanligtvis eftersmörjning som en del av ett schemalagt underhållsprogram. Det nya fettet som pumpas in i lagret gör inte mycket mer än att driva ut föroreningar och slitagepartiklar samt omfördela fettet. Eftersmörjning förlänger brukbarhetstiden men bidrar samtidigt till ökade kostnader. Vare sig det är arbetskostnader, driftstopp, kostnad för nytt fett eller att ta hand om förbrukat fett, så ökar kostnaderna med tiden.

För att bidra till att dessa kostnader sänks, har SKF lanserat en ny serie av ledlager med förlängd livslängd. Dessa tätade ledlager helt i stål kräver ingen eftersmörjning i tillämpningar med låga eller medelhöga föroreningsnivåer. Under sådana förhållanden håller de nyutvecklade lagren åtminstone dubbelt så länge som glidlager i standardutförande även om standardlagren eftersmörjs enligt rekommenderade underhållsscheman. Eftersom SKF glidlager med förlängd livslängd inte kräver eftersmörjning utgör de ett automatiskt skydd mot lagerhaveri orsakat av att man missat eftersmörjningsintervallen.

Produktegenskaper

 • Robusta helstållager
 • LS treläppstätningar för svåra driftsförhållanden
 • Minskar korrosion och slitage avsevärt
 • Optimerat tribologiskt system
 • Fylls vid tillverkning med giftfritt fett med höga prestanda
 • Måttmässigt utbytbara mot helstållager i standardutförande

Fördelar för användare

 • ökar tillgänglighet och produktivitet
 • eliminerat behov av eftersmörjning minskar risken för förtida haverier på grund av dåliga smörjningsförhållanden
 • minskar totalkostnaderna
 • ökar motståndskraft mot korrosion
 • inget fett pressas ur lagret och förorenar omgivningen

Vanliga tillämpningar

SKF logo