Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Samhällsomsorg

SKF är verksam i över 100 platser i världen. Vi har ett ansvar att hantera vår affärsverksamhet gentemot samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vår lokala närvaro i form av säljkontor, fabriker och distributionscentra bidrar till meningsfull sysselsättning för medarbetare i en trygg och säker miljö. Företaget ger också tillbaka till samhället i form av skatter som företaget och anställda betalar tillbaka till samhället.

Men vi vill göra mer än skapa jobb och betala skatter. I de regioner vi är verksamma finns också våra framtida medarbetare och kunder. Vi vill därför bidra med vårt samhällsengagemang.

Vårt engagemang är enkelt. Det planeras och genomförs lokalt i respektive land med stöd av SKF-koncernens sociala policy. Det är ett ramverk som stöttar ledningen i respektive land hur man bäst engagerar SKF i bra projekt som ger nytta till företaget och samhället inom områden som till exempel utbildning, sport, hälsoaktiviteter eller hjälp till mindre priviligerade i samhället.

Vill du veta mer om SKFs samhällsengagemang visar vi några exempel nedan på aktiviteter över hela världen där SKF är engagerat.


När ett samhälle växer, växer även SKF.

Läs mer nedan om SKFs samhällsomsorg i Sverige

SKF logo