Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Vetenskapsfestivalen

Varje vår äger Vetenskapsfestivalen rum i Göteborg, och det är en av de mest berömda vetenskapsevenemangen i Europa.

Festivalen erbjuder något för alla: från allmänheten, skolbarn och lärare till forskare. Den täcker också vetenskapens alla aspekter, t.ex. humaniora, samhällsvetenskap, medicin samt naturvetenskap och teknik.

Festivalen, som anordnas av Göteborg & Co tillsammans med flera partner och sponsorer, äger rum på många olika platser, från museer och bibliotek till köpcenter och stadens parker.

Syftet med evenemanget är att stimulera positiva förhållningssätt till vetenskapen och dess roll i samhället genom att ta vetenskapen till allmänheten. Den erbjuder också en mötesplats för forskarsamhället.

SKF har varit stolt sponsor sedan 1996.

Genom sponsorskapet har SKF skapat en relation med ungdomarna i ett tidigt skede. Antalet elever som påbörjar studier vid tekniska och naturvetenskapliga högskolor ökar överlag i landet. Det allmänt ökade intresset sammanfaller med SKFs långsiktiga intresse att vara en prioriterad arbetsgivare.

Fler foton från det årliga evenemanget och mer information finns på den officiella webbplatsen.
SKF logo