Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kullager, rullager, lagerhus och enheter

SKF startade med ett lager, och är än idag fortfarande världsledande inom design och tillverkning av kullager, rullager och glidlager. Här hittar du hela vårt sortiment, inklusive ett stort antal varianter av lagerenheter och lagerhus.


Du hittar de produkter du behöver med hjälp av:
  • Beteckningar eller dimensioner: Fyll i produktsök till höger
  • Typ: Använd länkarna till produkttabellerna till vänster

Lager

SKF tillverkar i princip alla typer av kullager och rullager. Många är tillgängliga i mer än en av SKFs fyra prestandaklasser.
SKF standardlager
SKF standardlager är välkända för sin överlägsna kvalitet och långa brukbarhetstid. Vissa tillämpningar måste dock klara större belastning med krav på minskad friktion, värmealstring och slitage i lagret. För sådana tillämpningar är lager i utförande SKF Explorer det självklara valet.
SKF Explorer
Lager i prestandaklassen SKF Explorer har visat sig gå kallare, längre och jämnare än andra lager. Lager i utförande SKF Explorer, som har tagits fram för inbyggnader med stor belastning, tillverkas av ytterst rent och homogent stål som genomgår en unik värmebehandling. Den unika värmebehandlingen ger en optimal balans mellan hårdhet och seghet. Den invändiga geometrin och hållarna har optimerats för att minska friktion och slitage. Ytfinheten hos alla kontaktytor främjar uppbyggnaden av en hydrodynamisk film.
SKF energieffektiva/lågfriktionslager
Att spara energi blir allt viktigare och all teknik som möjliggör minsta lilla minskning av energiförbrukningen är en stor nyhet.

Utifrån mer än 100 års ingenjörserfarenhet och våra unika kunskaper inom tribologi och närliggande områden har SKF skapat prestandaklassen: SKF Explorer lågfriktionslager. Dessa lager minskar friktionsförlusterna med 30% eller mer jämfört med SKF standardlager av motsvarande storlek. Det innebär att minskningen kan bli ännu större om man jämför med lager från andra tillverkare.
SKF superprecisionslager
För att tillgodose de allt högre prestandakraven i precisionstillämpningar erbjuder SKF ett heltäckande sortiment av superprecisionslager. Dessa lager har ett optimerat utförande som gör att de klarar högre varvtal än lager i tidigare prestandaklasser. Den nya prestandaklassen ger uppenbara fördelar i form av en allmänt förbättrad lagerprestanda.
Egenskaper för lager i superprecisionsklassen:
  • Klarar höga varvtal
  • Stor bärförmåga
  • Hög styvhet
  • Låg friktion
  • Längre brukbarhetstid
Vi erbjuder även ett brett sortiment av glidlager, länkhuvuden och bussningar.
Dessa lager finns i en mängd olika utföranden och material.

Enheter

SKF lagerenheter består oftast av ett lager, en tätning, smörjmedel och låsanording för axlar. Enheterna förmonteras och ställs in på fabriken. De monteringsfärdiga enheterna finns tillgängliga med antingen kul- eller rullager.
Förutom standardenheter helt i stål erbjuder SKF mer specialiserade standardprodukter avsedda för specifika branscher, t.ex. livsmedels- eller läkemedelsbranschen, där särskilda material, smörjmedel, tätningar och lagerhus måste användas.

Lagerhus

För att den höga prestandan hos SKF-lager ska kunna utnyttjas till fullo konstruerar och tillverkar SKF även ett heltäckande sortiment av lagerhus och lagerhustätningar. Dessa lagerhus och tätningar är kända för sin kvalitet och hållbarhet. SKF lagerhus har unika konstruktionsegenskaper som underlättar montering, uppriktning och eftersmörjning och är dessutom precisionsbearbetade för att det inbyggda lagret ska uppnå bästa tänkbara brukbarhetstid.

Gå till produkttabellerna för lager, enheter och lagerhus.

Broschyrer och manualer

Läs mer om våra produkter och ladda ner broschyrer och manualer.
SKF logo