Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Principer för val av rullningslager

För att välja önskad prestanda till rätt kostnad finns det ett antal nyckelfaktorer som man måste få insikt och kunskap om.

I sektionen Principer för val av rullningslager får du en tydlig steg-för-steg guide genom de val som man behöver ta hänsyn för att komma fram till en optimal lagerlösning.

Du länkas vidare till engelska sidor

Allmän lagerkunskap
Process för lagerval
Exempel på lagerval

SKF logo