Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

By-wire

Förbättrad svarstid, säkerhet och ergonomi

SKF erbjuder nyskapande lösningar inom teknikområdena by-wire och mekatronik. De kan ge många fördelar jämfört med traditionella mekaniska lösningar, t.ex.:

  • Förbättrade svarstider – och lägre vikt – genom att mekaniska länkar elimineras.
  • Högre säkerhet genom datorstyrda fordonsreglage.
  • Bättre ergonomi genom att föraren kan använda mindre kraft och rörelse samt flexiblare placering av reglagen. Flexibiliteten ger också betydligt fler olika möjligheter till att utforma fordonen.
  • Möjliggör avancerade fordonsfunktioner som bidrar positivt till produktivitet, komfort och säkerhet, något som inte är möjligt med traditionella mekaniska lösningar (t.ex. automatisk aktivering av parkeringsbroms när fordonet stängs av, variabel styrutväxling beroende på körförhållanden etc.).

Se nedan för relaterade produkter och tjänster

SKF logo