Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Tillståndskontroll

För att förbättra och säkerställa din anläggnings drift kan du med tillståndskontroll få kontroll av dina maskiners status. Med hjälpa av trenddiagram kan avvikelser identifieras vid ett tidigt stadie och eventuella åtgärder kopplas på för att förhindra oplanerade stopp. SKF kan erbjuda allt från handhållna mätinstrument till fjärranalys med prestationsbaserade avtal. Att börja övervaka sin maskinpark behöver inte vara svårt, men vinsterna är stora. Förutom att undvika plötsliga haverier kan du också få möjlighet att i tid beställa reservdelar, planera personalresurser och åtgärda återkommande och bakomliggande fel.

För att tillståndskontroll ska fungera väl måste man veta

  • vad man ska leta efter
  • hur indikationer ska tolkas
  • när kunskapen ska användas.
SKF har kompetensen och teknologin att säkerställa din roterande utrustning och indirekt produktionen i din anläggning. Läs även gärna mer om vårt Rotating Equipment Performance Center.

Läs mer om våra produkter för tillståndskontroll

SKF logo