Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kopplingar

SKF har en mängd olika kopplingar som tillgodoser varje kunds specifika krav. Vi tillhandahåller allt från standardprodukter till noggrant kundanpassade lösningar.

SKF tryckoljemetod tillämpas på de olika typerna av OK-kopplingar, Supergrip-bultar, hydrauliska ringar och muttrar och flexibla kopplingar. Därmed minskar stilleståndstiden avsevärt i alla industrier och tillämpningar där dessa produkter används.

Produktinformation

Gå till produkttabeller för kopplingar eller klicka på länkarna nedan för att få detaljerad information om olika produkter. Observera att länkarna går till SKFs globala hemsida så att informationen är på engelska.


SKF logo