Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Produkttabeller

för kopplingar


För hela sortimentet per produkttyp, se tabellerna med kopplingar på vår globala webbplats.


Om du letar efter en produkt med hjälp av dimensioner, kan du använda produktsökningen till höger.

Om du känner till produktbeteckningen (artikelnumret), behöver du bara använda sökrutan på skf.com (längst upp till höger) för att söka efter den.

SKF logo