Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Magnetlager

Roterar utan kontakt

Sedan 1976, då dotterbolaget S2M bildades, kan SKF stoltsera med att vara världsledande på området aktiva magnetlager och permanentmagnetteknik för elmotorer med höga varvtal. SKFs lösningar för magnetsystem ger oöverträffad driftsäkerhet och mycket hög verkningsgrad i tillämpningar med höga varvtal.

SKF är världsledande när det gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av aktiva magnetlager och höghastighetsmotorer, och SKFs teknik används i en mängd olika tillämpningar. SKFs magnetsystem och komponenter finns installerade i mer än 120 000 molekylära turbovakuumpumpar (främst inom halvledarindustrin). SKFs magnetlager finns även installerade på fler än 700 turbomaskiner i drift inom naturgasgasutvinningen och dess olika processer. SKF är även först ut med magnetlager på den första centrifugalkompressorn för naturgas med placering direkt på havsbottnen.

Vi vill dela med oss av vår passion för teknologi och alla de möjligheter den erbjuder inom en rad olika industrier och applikationer. SKF står alltid redo med världsledande produkter, kunskaper, intellektuella resurser och en strävan att hjälpa dig till innovation och framgång.
 

Produktinformation

Klicka på ikonerna nedan för att få detaljerad information om magnetlager. Observera att länkarna går till SKFs globala hemsida så att informationen är på engelska. 

Produktinformation

Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo