Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Underhållsprodukter

Maximera lagrens brukbarhetstid

Varje lager har en beräknad brukbarhetstid. Undersökningar har dock visat att inte alla lager, av olika anledningar, uppnår denna tid. Det finns några viktiga faser under ett lagers livscykel som kan ha stor inverkan på dess brukbarhetstid. Dessa faser är montering, smörjning, uppriktning, grundläggande tillståndsövervakning och demontering. De olika faserna är extremt viktiga för att längsta möjliga brukbarhetstid ska uppnås. Genom att tillämpa rätt underhållsrutiner och använda rätt verktyg kan du avsevärt förlänga dina lagers brukbarhetstid samt öka anläggningens produktivitet och effektivitet.

Broschyrer och manualer

Läs mer om våra produkter och ladda ner broschyrer och manualer.
SKF logo