Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

HCC - slangbrottsövervakning

HCC slangbrottsövervakning
2014_11_26_SKF_HCC_slangbrott

2016 september 02, 12:20 AEST

Hose Connection Control, HCC, övervakar smörjledningar till lagerställen med hög nyttjandegrad och ända fram till smörjpunkterna på centralsmörjsystem.

HCC är lämpligt för maskiner som utsätts för stora påfrestningar, t.ex. grävmaskiner. Det är ett tillförlitligt system som övervakar och detekterar slangbrott.

Vid larm om slangbrott skickas omedelbart en tydlig visuell felsignal som uppmärksammar maskinoperatören. Fel i svåråtkomliga slangar upptäcks i tid vilket minskar risken för dyra och tidsödande driftsstopp samt allvarliga lagerskador.

HCC är enkel att eftermontera i befintliga centralsmörjsystem. Systemet är enkelt att bygga ut och helt oberoende av temperatur och tryck.

  • Enklare att övervaka dolda slangar och ledningar
  • Tydlig felsignal: ett slangbrott indikeras lätt med av en tydlig visuell signal
  • Maskinoperatören kan begära kvittens via t ex kontrollpanelen/maskinstyrningen
  • Enkel att eftermontera och utbyggbart
  • Systemet är oberoende av temperatur och tryck
  • Bättre miljö, då risken för arbetsolyckor och miljöföroreningar som orsakas av läckande smörjmedel minskas avsevärt.