Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF ChainLube – lättanvänd, exakt automatisk smörjning av rullkedjor

SKF ChainLube, oil projection system CLK
SKF ChainLube

2016 november 07, 09:38 CET

SKF ChainLube CLK spraysmörjsystem utan tryckluft är en säker, tillförlitlig och lättanvänd lösning för exakt och automatisk smörjning av rullkedjor inom bland annat livsmedelsindustrin men fungerar även för exempelvis transportörer inom pappers- och massaindustrin.

Systemet har en centralenhet med behållare, pumpenhet och styrenhet som avger en exakt avpassad mängd smörjmedel till kedjelänkarnas friktionspunkter samtidigt som kedjan är i drift. Styrenheten ställs in för exakt dosering av smörjmedlet och man får en optimerad kedjesmörjning. De nyutvecklade justerbara sprutmunstyckena har ingen mekanisk kontakt med kedjorna, vilket minimerar slitage och smutsansamling. Huvudkomponenterna har hög korrosionsbeständighet och lämpar sig för ett stort temperaturområde. Alla dessa egenskaper gör att lösningen tillgodoser livsmedelsindustrins specifika krav.

Fördelar

 • Förhindrar främmande ämnen från att tränga in, vilket bidrar till att tillverkarna kan stödja processen (HACCP*) för en säker livsmedelsproduktion 
 • Minskar underhållskostnader (smörjmedel och smörjning jämfört med manuell smörjning) 
 • Förhindrar att smörjpunkter missas på grund av den mänskliga faktorn 
 • Förbättrar produktiviteten genom att eliminera oplanerade driftstopp 
 • Förlänger servicelivslängden tack vare minskat kedjeslitage 
 • Sänker energiförbrukningen genom minskad friktion 
 • Förbättrar säkerheten för operatörerna genom färre ingripanden för underhållsarbeten 
 • Förbättrar renlighet genom minskning av överflödigt smörjmedel
 • Optimerad kedjesmörjning

Användningsområden – industrier och tillämpningar

 • Bakugnar, kontrollutrustning, torkare i t.ex. storbagerier och spannmålsbearbetning
 • Frysar för glassproduktion och produktion av frysta livsmedel
 • Transportörer för kalibrering, sköljning, tillagning, pastörisering etc. vid frukt- och grönsaksproduktion
 • Torkare, rökerier och transportörer för köttproduktion
 • Diverse transportörer

SKF logo