Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF SimPro Quick: ett kraftfullt lagerberäkningsverktyg

3D visualization
simproquik
SKF SimPro Quick

2018 maj 21, 08:34 CEST

Med hjälp av det nya lagerberäkningsverktyget SKF SimPro Quick kan du utföra avancerade simuleringsanalyser av lager. Fördelar som programmet har är:

  • Enkelt att följa steg-för-steg instruktioner för att snabba på designprocessen (val av lager)
  • Interaktiv 3D-miljö skapar flexibilitet och förståelse
  • Tydlig rapport för lättare och bättre beslutsunderlag

Kraftfullt innehåll som ger ett bra beslutsunderlag

SKF SimPro Quick är ett interaktivt 3D simuleringsverktyg för en axel inklusive flera lager, olika typer av kugghjul, smörjmedel, fjädrar, distansringar och lagerhus. Med detta verktyg kan man ange olika parametrar, t ex inbyggnadsmått för att välja rätt lager och man kan göra olika sorters beräkningar, bl a: 

 - Lagerlivslängd,
 - Lagerlastfördelning,
 - Axelutböjning
 - Förskjutningar
 - Presspassningens inverkan på lagerglapp
 - Återsmörjningsintervall
 - Smörjmängder

En del av vardagen hos SKFs ingenjörer

SKF SimPro Quick är ett utmärkt program för dig som arbetar med lagerberäkningar för olika designprojekt inom maskinkonstruktion / omkonstruktion. Du får ta del av samma kunskap som våra applikationsingenjörer. Genom programmets flexibilitet kan man lätt skapa olika förslag med snabba rapportunderlag innan ett slutgiltigt designbeslut.

Installeras lätt på din egen dator

SKF SimPro Quick installerar du på din dator, du väljer själv när du delar informationen med dina samarbetspartners.

Läs mer genom att klicka här.

SKF logo