Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Ny styrcentral för centralsmörjsystem

ST-2240-LUB
ST-2240-LUB-open
ST-2240-LUB-14

2019 maj 28, 10:00 CET

SKF ST-2240-LUB är en nyutvecklad styr- och övervakningscentral för automatiska fett- och oljesmörjsystem inom industrin. ST-2240-LUB kan hantera flera typer av smörjsystem t.ex. progressiva-, enledar- eller tvåledarsystem och kan hantera upp till 14 smörjkanaler som alla kan styras och övervakas individuellt. Styrcentralen är flexibel och kan enkelt byggas ut i efterhand. ST-2240-LUB har ett modernt användargränssnitt med en touchdisplay som är användarvänlig och kan fjärrstyras och övervakas via smartphones eller Ethernet. Styrcentralen ST-2240-LUB är en modern, flexibel och kostnadseffektiv lösning för alla typer av industriapplikationer. Den är också förberedd för att samverka med SKFs övervakningssystem IMx.

Egenskaper och fördelar:

  • Displayen kan installeras utanpå eller inuti styrcentralen beroende på den omgivande miljön
  • Systemet kan delas upp i upp till 14 smörjkanaler som alla kan styras och övervakas individuellt
  • Smörjkanalerna kan separeras med avstängningsventiler, eller så kan kanalerna fungera som egna smörjsystem med separata pumpcentraler och smörjmedel
  • Kanalerna kan delas i separata smörjgrupper som kan användas samtidigt med individuella smörjparametrar. 

SKF logo