Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Elektrisk kompakt pump för enledarsystem - ECP

ECP cartridge with 310device in single-line system
ECP group - versions with reservoir and cartridge
ECP with 1.0 Liter reservoir for fluid grease
ECP with 1.7 Liter reservoir for oil
ECP1-1WAA11 Electric Cartridge Pump

2019 januari 30, 14:00 CET

SKF ECP  (Electric Compact Pump)

ECP är utformad för att smörja tex lager och linjärstyrningar med olja eller flytande fett. Pumpen finns tillgänglig med förfyllda fettpatroner eller så kan den fås med en plastbehållare för olja eller flytande fett. I det sistnämnda fallet kan du välja mellan tre olika storlekar på behållaren.

Oavsett vilken behållare som används, använder ECP-pumpen 24 V DC och kan enkelt styras med en extern PLC-styrenhet (Programmable Logic Controller). Dessutom kan pumpen manuellt aktivera en smörjningscykel. En lättåtkomlig avluftningsskruv gör det enkelt att installera och driftsätta pumpen.

Egenskaper:

 • Behållare eller patron (valfritt)
 • Upp till 2 utgångar för smörjmedel
 • Övervakning av fyllningsnivå med förvarningsfunktion
 • Driftspänning på 24 V DC
 • Kan styras med extern PLC
 • Sex monteringshål (tillval) ger många installationsmöjligheter
 • Tryckknapp för manuell smörjning gör det enkelt att driftsätta systemet eller avlufta det
 • Avluftningsskruven gör det enkelt att avlufta systemet vid driftsättning eller patronbyte
 • För inomhusbruk, från + 10 till + 50 grader

Fördelar:

 • Kostnadseffekt, tillförlitlig lösning
 • Enkel att använda
 • Längre livslängd på lager, linjärstyrningar och kedjor
 • Ökad driftstid för maskinen
 • Systemet kan byggas ut med fler smörjställen, med hänsyn till begränsningar av systemutformningen
Plastbehållare för enkel påfyllning

Användare som föredrar flexibla behållarstorlekar och enkel påfyllning rekommenderas att välja ECP-versionerna med genomskinliga plastbehållare. Behållarna finns i storlekarna 0,5 liter, 1,0 liter och 1,7 liter och oljebehållarna inkluderar standardfyllningsfilter. Pumpversioner med behållarvolymerna 1,0 och 1,7 liter kan utrustas med övervakning av smörjmedelsnivån.

Fördelar med plasthållarna:

 • För antingen olja eller flytande fett
 • Behållare i olika storlekar finns tillgängliga
 • Längre tid mellan underhåll och påfyllning
 • Avluftning är endast nödvändigt under driftsättningen av systemet, inte vid påfyllning av behållare
Förfyllda patroner

För att minska risken för förorening kan ECP-versionen som använder patroner användas. Patronpumpversionen finns med en integrerad nivåindikator (finns som tillval) för att övervaka smörjmedelsnivån. Standardpatronen är förfylld med flytande fett typ 00 och är enkel att byta.

Fördelar med förfyllda patroner:

 • Minimerar risken att att använda felaktigt eller förorenat smörjmedel
 • Ökad säkerhet och renare arbetsmiljö, mindre spill av smörjmedel på golvet
 • Säkert och rent byte av patroner utan att locket behöver tas av
 • Som standard fylls patronen med det smörjmedel som SKF rekommenderar, andra smörjmedel kan tillhandahållas vid behov

SKF logo