Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Hydrauliktätningar

SKF har ett omfattande sortiment av tätningar för hydraulik: avstrykare, kolvstångstätning, statisk tätning, kolvtätning, styrring och styrband. Att välja rätt tätningslösning har betydelse för hela systemets livslängd och prestanda. Med den långa erfarenheten hos oss på SKF kan vi underlätta och ge optimala lösningar för din applikation.


Lär dig mer om

SKF logo