Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Radialtätningar

SKF Speedi-Sleeve on shaft with seals
Radialtätningar finns överallt i industrin, från små snabba roterande applikationer till stora vindturbiner. Tätningens funktion är att skydda lagret, hålla smörjmedlet på plats och smuts ute. Det är en viktigt komponent för maskinens livslängd. SKF har tätningar i en mängd utföranden och material för att uppfylla krav hos såväl allmänna industri- som tunga industriapplikationer i olika miljöer och driftförhållanden. SKF Speedi-Sleeve är en välbeprövad lösning på problem med slitna axlar. En hylsa som kräver varken demontering av axeln eller byte av tätningsdimension. V-ring som tätning är utvecklad utifrån vår djupa kunskap om lager och är en robust och välbeprövad lösning.


Lär dig mer om

SKF logo