Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Test- och mätutrustning

Som ett av de tongivande teknikföretagen måste SKF tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller våra egna högt ställda krav. De mät- och kvalitetssäkringssystem som används vid vårt eget Quality Technology Centre (QTC) har möjliggjort detta under de senaste 25 åren.

Idag erbjuder vi våra kunder samma möjligheter. SKF utvecklar och tillhandahåller den senaste tekniken och de senaste instrumenten som anpassas efter respektive kunds fastställda mål. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av mätmetoder som tillgodoser kvalitetssäkringsbehoven för tillverkare av rotationssymmetriska precisionsprodukter och närliggande produkter samt vid testning av smörjmedel.

SKF samarbetar också med andra specialister vid behov. Vårt tjänsteerbjudande omfattar såväl installation och konfigurering som utbildning (hos kund eller på annan plats) och omfattande uppföljningsaktiviteter. Dessutom erbjuder SKF en serie mätdon för kontroll av koniska axeltappar eller radialglappet i cylindriska rullager. De är konstruerade för att möta efterfrågan på tekniker med hög precision, i synnerhet inom tillverkning av verktygsmaskiner och spindlar samt spindelreparation.

Några av SKFs tekniker och mätmetoder:
  • Våg-, rundhets- och formanalys
  • Ljud- och vibrationstestning av lager
  • Dimensionstestning
  • Optisk inspektion
  • Icke-destruktiv testning
  • Maskiner för fettestning

Broschyrer och manualer

Läs mer om våra produkter och ladda ner broschyrer och manualer.
SKF logo