Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

CNC

Även inom CNC-teknik finns en branschövergripande certifieringsprocess där SKF tillhandhåller skräddarsydda utbildningspaket. Grunden är det Gröna Certifikatet som vänder sig till de som självständigt skall kunna arbeta i en CNC-process. Detta kan därefter byggas på med ett Blått Certifikat som vänder sig till de som skall planera och bereda CNC-arbete.

Utöver själva valideringarna tillhandahåller SKF Kompetenscentrum utbildningspaket som vid förfrågan kan ge meriterande gymnasiebetyg relaterade till utbildningen.

För vidare information, kontakta SKF Training Centre

E-mail:utbildning@skf.com

SKF logo