Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Driftsäkerhet och underhåll

Driftsäkerhet och underhåll
Underhållet har länge varit en bortglömd lönsamhetsfaktor. Hur ser ditt företags underhåll ut?

Ny teknik och nya strategier är utmaningar för underhålls- och driftpersonal och deras kompetens är avgörande för att skapa en problemfri drift i Er anläggning. Vi ger er personal rätt utbildning för att uföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

Klicka på kurserna nedan för mer information.


Utbildningar inom driftsäkerhet och underhåll

Beredning och planering

Vem skall gå
Produktions- och underhållspersonal, beredare och planerare samt förråd och annan berörd personal.

Syfte/mål
Deltagarna skall förstå nödvändigheten av planerat arbete och dess påverkan på underhållsarbete.

Innehåll
2 dagars utbildning:

 • Arbetsorderprocessen
 • Fördelar med beredning och planering
 • Grunder för beredning av resurser
 • Planering av beredda arbeten och personal
 • Uppföljning och nyckeltal
 • Ständiga förbättringar

Max antal: 15 deltagare
Plats:
 SKF i Göteborg eller hos kund

Visa kursdatum

Effektiv felsökning

Vem skall gå?
Alla som arbetar med att hitta grundorsaken till fel, störningar och stopp i tekniska system. Kursen lämpar sig för yrkesverksamma elektriker, mekaniker och servicetekniker.

Syfte/mål
Ge en insikt i hur man ska tänka och arbeta under en felsökning. Detta för att förbättra din och din organisations förmåga som problemlösare.

Teori/Praktisk utbildning

 • Varför uppstår fel?
 • Ständiga förbättringar - en viktig tanke och förhållningssätt 
 • Hur skall man samla in och strukturera information om problemen? 
 • Hur skall man tänka och arbeta under en felsökning?
 • Vad är egentligen rätt åtgärd på kort respektive lång sikt
 • Hur skall man tänka efter och före. Riskanalys.

En stor del av tiden ägnas åt praktiska övningar för att ge deltagarna förståelse för hur metoderna fungerar.

Innehåll
2 dagars utbildning där teori varvas med övningar.

Max antal: 15 deltagare

Plats: SKF i Göteborg

Visa kursdatum

Grundläggande underhåll

Vilka är delarna i ett modernt underhåll? Vad är driftsäkerhet och hur mäter man det ? Svaren på detta och mycket annat får ni i vår 2-dagarsutbildning "Grundläggande underhåll". Kursen är en grund för att förstå hur och varför man ska bedriva underhåll inom ett företag.

Vem skall gå?
Personal från produktions- och underhållsavdelningar som arbetar med driftsäkerhets- och/eller effektivitetsfrågor.

Syfte/mål
Deltagarna ska ha förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd samt känna till de ingående beståndsdelarna.

Innehåll
2 dagars teoretisk genomgång och praktiska tillämpningsövningar inom följande områden:

 • Underhållsstrategi
 • Förebyggande underhåll
 • Nyckeltal (KPI)
 • Underhållsprogram
 • Anläggningseffektivitet
 • Driftsäkerhet
 • Varför bedriva underhåll
 • Underhållssystemets uppbyggnad 

Max antal: 15 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige eller hos kund.

SKF Certifierad Lagerspecialist
Denna utbildning är ett av stegen för att bli Certifierad Lagerspecialist. (Se mer information under kursen SKF Certifierad Lagerspecialist)

Visa kursdatum

Praktiskt handhavande av smörjsystem

Vem skall gå?
Konstruktörer samt drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med smörjutrustningar.

Syfte/Mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha grundläggande kunskaper i:

 • Progressivsystem
 • Oljecirkulation
 • 2-ledarsystem
 • Monteringsdetaljer
 • Underhåll och skötsel

Innehåll
1,5 dagars teori och praktisk utbildning i centralsmörjningsteknik.

Plats: SKF i Göteborg eller hos kund.

Max antal: 10 deltagare

Visa kursdatum

Underhållsekonomi

Att kunna förstå och beräkna hur olika förändringar av den egna verksamheten påverkar såväl den egna budgeten som företagets totala ekonomi blir allt viktigare i de flesta organisationer. Denna kurs lär dig som tekniker grunderna i företagsekonomi och hur du och din underhållsverksamhet kan påverka företagets totala resultat. För att kunna ta rätt beslut på både kort och lång sikt måste man förstå hur olika åtgärder påverkar företagets ekonomiska styrparametrar som resultat- balansräkning och kassaflöde.

Olika kalkylmetoder används inom såväl produkt som investeringskalkylering. Vi går igenom dessa och kopplar dem till underhåll och underhållstekniska beslut.

Vem skall gå?
Alla som tar beslut inom produktions- och underhållsverksamheterna och vill ha förmågan att beräkna dessa besluts företagsekonomiska konsekvenser.

Syfte/mål
Att ge tekniker grunder i företagsekonomi och koppla detta till underhållstekniska beslut och överväganden. Detta för att förbättra din egen och din organisations förmåga att fatta rätt beslut.

Teori/praktik

 • Företagsekonomiska grundbegrepp

 • Kalkylmetoder, produkt och investeringar
 • Känslighetsanalys

 • Budget och budgetstyrning

 • Resultat- och balansräkning

 • Kassaflödesanalys

 • Förlustberäkning i produktion, OEE

 • Livstidskostnader

 • Att tänka på för att undvika fallgropar

 • Hur säljer/köper man underhåll?

Kursen är förlagd till två tillfällen om två dagar. Under tiden mellan de två teoriblocken genomför kursdeltagarna ett praktiskt arbete i det egna företaget. Detta för att få en djupare förståelse för hur olika kalkylmodeller fungerar och hur man praktiskt skall använda dem i den egna organisationen.

Plats: SKF i Göteborg


Visa kursdatum

SKF logo