Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Lagerrelaterad utbildning

Att effektivt kunna hantera drift och underhåll av maskinparken har aldrig varit så svårt som det är idag.

Produktions- och kvalitetsmål fortsätter att öka och det gäller att "sköta" om sin utrustning på bästa sätt. Här finner du kurser som hjälper er att bl.a. montera och demontera lager på rätt sätt mm.

Klicka på kurserna nedan för mer information.

Vill du bli en SKF-certifierad lagerspecialist?

Denna specialistutbildning vänder sig till de personer i företaget som bör ha hög specialkompetens. Utbildningen spänner över ett brett kunskapsområde och är därför uppdelad i fem steg. När all fem stegen är avslutade så erhåller deltagaren ett certifikat.


Lagerrelaterade utbildningar

Grundläggande lagermontering

Vem skall gå?
Drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som i sitt arbete kommer i praktisk kontakt med rullningslager.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:

 • Olika lagertyper och deras användningsområden
 • Lagerbeteckningar
 • Metoder och verktyg för montering och demontering av lager
 • Smörjning av lager, fett resp. olja
 • Bedömning av lagerskador och fastställande av deras orsaker

Innehåll
2 dagars teori och praktisk utbildning i rullningslagers användning, montering, skötsel och underhåll.

Max antal: 15 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige

SKF Certifierad Lagerspecialist
Denna utbildning är ett av stegen för att bli Certifierad Lagerspecialist. (Se mer information under kursen SKF Certifierad Lagerspecialist)

Visa kursdatum

Fördjupning i lager- och monteringsteknik

Vem skall gå?
Drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som har god lagerkunskap. Kursen förutsätter att man deltagit i  kursen ”Grundläggande lagermontering".

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar på verkliga objekt ha goda kunskaper om:

 • Toleranser och passningar
 • Lämpliga demonterings- och monteringsmetoder
 • Analys av lagerskador
 • Praktisk mätning på axlar och lagerhus 

Innehåll:
3 dagars teori-och praktikutbildning i monterings- och demonteringsmetoder, lagerskadeanalys och mätning. 

Max antal: 10 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige.

Denna utbildning är ett av stegen för att bli SKF Certifierad Lagerspecialist.

Visa kursdatum

Lagerinbyggnad

Vem skall gå?
Personal som arbetar med konstruktion eller utvärdering av rullningslagers dimensionering (livslängd), inbyggnad och funktion.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och tillämpningsövningar ha goda kunskaper om:

 • Lagertyper - utförande, egenskaper, funktion och beteckningar 
 • Lagringens utformning - lagerarrangemang, radiell och axiell fastsättning (toleranser och passningar), montering och demontering 
 • Varvtal och vibration - referens- och gränsvarvtal
 • Smörjning - val av smörjmedel och - metod, beräkningar av oljefilm, eftersmörjning (fett), filtrering av olja
 • Tätningar - utföranden, egenskaper, beteckningar och inbyggnad
 • Val av lagerstorlek - dimensionering med hjälp av livslängdsformlerna och beräkningsprogram

Innehåll
3 dagars teoriutbildning i inbyggnadskonstruktion av rullningslager, livslängdsberäkning, skötsel, underhåll och smörjteknik.

Max antal: 12 deltagare hos SKF

Plats: SKF i Göteborg eller hos kund

Visa kursdatum

Lagerskador (Grundkurs)

Vem skall gå?
Underhålls-, drifts- och verkstadspersonal.

Syfte /mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:

 • Lagerskadors uppkomst 
 • Förebyggande åtgärder 
 • Att bedöma orsaken till lagerskador 
 • Att tolka spårmönster 
 • Faktorer som påverkar lagrets livslängd 
 • Lagrets kvarvarande livslängd 
 • Lagerskadans utseende under mikroskop

Innehåll
2 dagars teori- och praktikutbildning i lagerskador och deras orsaker i rullningslager.

Max antal: 15 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige eller hos kund

Denna utbildning är ett av stegen för att bli SKF Certifierad Lagerspecialist.

Visa kursdatum

Lagerskador på superprecisionslager (fortsättningskurs)

Vem ska gå
Personal som arbetar med underhåll och montering av precisionslager i till exempel verktygsmaskiner.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:

 •  Lagerskadans uppkomst
 • Förebyggande åtgärder
 • Att bedöma orsaken till lagerskadan
 • Att tolka spårmönster
 • Faktorer som påverkar lagrets livslängd
 • Lagerskadans utseende under mikroskop

Innehåll
1 dags teori och praktisk utbildning i lagerskador och deras orsaker i precisionslager.

Max antal : 12 deltagare

Plats:  SKF i Göteborg eller hos kund.

Visa kursdatum

Praktisk hantering av Superprecisionslager

Vem skall gå?
Personal som arbetar med underhåll och montering av precisionslagringar i t ex. verktygsmaskiner

Syfte/Mål
Deltagarna skall efter teori och praktiska övningar ha goda kunskaper om:

 • Val av lagertyp
 • Toleranser och passningar
 • Montering av precisionslager
 • Smörjning av precisionslagring
 • Mätning av axlar, lagerhus och anslutande detaljer

Innehåll
2 dagars utbildning i handhavande av precisionslager

Max antal: 12 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller hos kund

Visa kursdatum

Smörjning

Vem skall gå?
Personal som arbetar med smörjning.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
 • Smörjmedlets tillkomst
 • Smörjmedlets sammansättning
 • Att välja lämpligt smörjmedel till rätt applikation 
 • Smörjmedlets funktion i olika lagerinbyggnader 
 • Att eftersmörja med rätt mängd vid rätt tidpunkt

Innehåll
1 dags utbildning i smörjning av rullningslager.

Max antal: 20 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige.

Denna utbildning är ett av stegen för att bli SKF Certifierad Lagerspecialist.

Visa kursdatum

Smörjning Excellence, 5 dagar

Vem skall gå?
Denna kurs vänder sig till beslutsfattare, arbetsledare och personal inom drift- och underhåll.

Syfte/mål
Optimera smörjarbetet för att förhindra haverier och störningar.

Innehåll
Kursen är på sammanlagt 5 dagar och uppdelad på 2 utbildningstillfällen.

 • Ordning och reda
 • Motoroljor
 • Rengöring
 • Oljehygien, hälsa/säkerhet
 • Hydraulik
 • Smörjfett
 • Olja historik/kemi/egenskaper
 • Lagersmörjning
 • Ythållfasthet
 • Återsmörjning
 • Slitage
 • Lagerskador
 • Temperaturområden
 • Smörjtillstånd
 • Tillsatser
 • Lagring av smörjmaterial
 • Lambda, Kappa -värde
 • Hjälpmedel
 • Oljeanalyser
 • Hantering
 • Oljerening
 • Praktiska övningar

En arbetsuppgift på den egna industrin skall göras under uppehållet mellan första och andra delen. Under kursdagarna varvas teoretiska och praktiska moment såsom genomgång av ett smörjmedelsförråd och en verktygsmaskin för kontroll av metoder, befintlig utrustning, rutiner och hantering. Revision, komplettering och systematisering av smörjinstruktioner, praktiska fältmässiga oljeanalyser kommer också att genomföras. Efter utbildningen kommer deltagarna att ha en mycket bra grund för att kunna bedriva ett tribologiarbete i sann lubrication excellence anda.

Plats: SKF i Göteborg

För pris och datum vänligen kontakta utbildning@skf.com

SKF-certifierad lagerspecialist

Denna specialutbildning vänder sig till de personer i företaget som bör ha hög specialkompetens. Utbildningen spänner över ett brett kunskapsområde och är därför uppdelad i fem steg.

För att bli certifierad lagerspecialist gäller följande:
Varje delsteg avslutas med ett teoretiskt prov. När alla fem stegen är avslutade och godkända, erhålls ett certifikat. Den som genomgått ett eller flera delsteg under de senaste fem åren får tillgodoräkna sig detta efter godkänt prov. Certifieringen gäller i 5 år, därefter krävs en uppdatering.

Köper man utbildningen komplett med alla inkluderade kurser gäller ett rabatterat pris som faktureras vid första kurstillfället.

Om delstegen köps var för sig gäller angivet kurspris.

För pris och aktuella datum kontaktautbildning@skf.com


Steg 1
Grundläggande lagermontering

2 dagars utbildning i rullningslagers montering, skötsel och underhåll.

Steg 2
Fördjupning i lager- och monteringsteknik

3 dagars teori- och praktikutbildning i rullningslagers användning, förebyggande maskinövervakning och lagerskadeanalys

Steg 3
Smörjning

1 dags utbildning i smörjning av rullningslager

Steg 4
Lagerskador

2 dagars teori- och praktikutbildning i lagerskador och deras orsaker

Steg 5
Grundläggande underhåll

2 dagars teoriutbildning


Vem skall gå?
För dig som gått vårt tidigare program för certifierad lagerspecialist. (Certifieringen gäller i 5 år från det datum du blev certifierad).

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång få en uppfräschning av tidigare kunskaper inom följande områden:

 • Monteringsmetoder
 • Smörjteknik
 • Lagerskador
 • Grundläggande underhåll

Innehåll:
1 dags teoriutbildning inkl kunskapstest och certifieringsprov.

Visa kursdatum

SKF logo