Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Valideringar

En bra utgångspunkt i en kompetensinsats är en validering av den kunskap ni och er organisation redan besitter. Utifrån en branschövergripande standard (svenskindustrivalidering.se) erbjuder SKF Kompetenscentrum i sin roll som ackrediterat testcentra tre introducerande valideringar:

  • Industriteknik Bas
  • Underhåll Bas
  • Automation Bas
Istället för att utbilda alla i allt ger dessa valideringar en överblick av kompetensnivån vilket möjliggör en resurseffektiv och skräddarsydd kompetensutveckling där det finns som störst behov.

För vidare information, kontakta SKF Training Center

E-mail:utbildning@skf.comSKF logo