Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Konstruktion och lagerinbyggnad

Optimera prestandan hos dina konstruktioner med SKFs kunskaper

Utveckling av en ny växellåda med högre motoreffekt, förbättring av en befintlig gasturbin för att uppfylla marknadens allt högre krav eller konstruktion av en helt ny generation vindkraftverk med högre kW-kostnadsförhållande. Utvecklingsprojekten har stor omfattning. Den snabba globaliseringen gör teknisk utveckling viktigare än någonsin. Innovativa lösningar och högre kvalitet och prestanda krävs för att dina maskiner ska ligga före konkurrenternas och bidra till kundernas slutresultat.

För att lyckas med tekniska utvecklingsprojekt är det ofta nödvändigt med en hög kunskapsnivå inom olika områden, som avancerade beräkningsspecialister och materialexperter. Kompetens som inte alltid finns inom företaget.

Din tekniska kunskapspartner

SKF är känd som en av världens ledande leverantör av lager med mer än 100 års erfarenhet av alla typer av maskiner och från alla branscher. SKF kan bidra med mycket mer.

SKF har erfarna ingenjörer och projektledare som kan bidra med allt från kunskaper inom materiallära, smörjning och tribologi till verifiering av nya konstruktioner med SKFs unika simuleringsprogram. Vi nyttjar SKFs experter och SKFs toppmoderna laboratorier och forskningscentra världen över. Med beprövade processer, som metoden Design for Six Sigma, kan du snabbare ta fram robusta lösningar. Vi kombinerar rätt SKF kunskap, erfarenhet och utrustning i lösningar som har specialanpassats för dina behov och stödjer dig under dina produkters hela livscykel.

Några kundfördelar som det innebär:
  • optimerad kvalitet och prestanda
  • förkortad konstruktionsfas och produktens väg till marknaden
  • bakomliggande orsak till lager- och maskinhaverier

Information om tjänster

Klicka på ikonerna nedan för att få ytterligare information om detta tjänsteområde. Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo