Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kvalitet Gjuteriet

ISO TS certifikat
Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949.

Gjuteriet är även certifierat hos Lloyds Register som leverantör av grå- och segjärn till sjöfartsändamål.Mät- och kontrollutrustning


Vårt materiallaboratorium kan utföra det mesta som krävs av ett gjuteri.

 • Dragprovning enligt SS-EN ISO 6892-1 Metalliska material - Dragprovning - Del 1 Testmetoder vid rumstemperatur
 • Hårdhetsmätning enligt SS-EN ISO 6506-1 Metalliska material - Hårdhetsmätning enligt Brinell - Del 1 Provningsmetod
 • Slagseghetsprovning ned till -40°C enligt SS-EN 10045-1 Metalliska material - Slagprovning - Del 1 Provningsmetod
 • Ultraljudsprovning enligt SS-EN_12680-3 Gjutning - Ultraljudsprovning - Segjärnsgjutgods
 • Magnetpulverprovning enligt SS-EN 1369 Gjutning - Magnetpulverprovning
 • Radiografisk provning enligt SS-EN 12681 Gjutning - Radiografisk provning
 • Uppmätning med mätarm, Romer-arm Omega 2025
 • Kemisk analys med spektrometer, Spektromaxx
 • Förbränningsanalys av kol och svavel med en Leco CS-200
 • Provning av formmaterial och kärnor t.ex. rammbarhet, gasgenomsläpplighet, råtryckhållfasthet, skjuvhållfasthet,
  medelkornstorlek samt kol-, svavel- och aktiv bentonithalt.

Mät- och kontrollutrustning

Vårt materiallaboratorium kan utföra det mesta som krävs av ett gjuteri.

 • Dragprovning enligt SS-EN ISO 6892-1 Metalliska material - Dragprovning - Del 1 Testmetoder vid rumstemperatur
 • Hårdhetsmätning enligt SS-EN ISO 6506-1 Metalliska material - Hårdhetsmätning enligt Brinell - Del 1 Provningsmetod
 • Slagseghetsprovning ned till -40°C enligt SS-EN 10045-1 Metalliska material - Slagprovning - Del 1 Provningsmetod
 • Ultraljudsprovning enligt SS-EN_12680-3 Gjutning - Ultraljudsprovning - Segjärnsgjutgods
 • Magnetpulverprovning enligt SS-EN 1369 Gjutning - Magnetpulverprovning
 • Radiografisk provning enligt SS-EN 12681 Gjutning - Radiografisk provning
 • Uppmätning med mätarm, Romer arm Omega 2025
 • Kemisk analys med spektrometer, Spektromaxx
 • Förbränningsanalys av kol och svavel med en Leco CS-200
 • Provning av formmaterial och kärnor t.ex. rammbarhet, gasgenomsläpplighet, råtryckhållfasthet, skjuvhållfasthet,
  medelkornstorlek samt kol-, svavel- och aktiv bentonithalt.


SKF logo